FagorMastercook GCF32SI User Manual

Manual is about: Mastercook GCF32SI Cooking hob User manual

Summary of GCF32SI

 • Page 1

  En user manual pl instrukcja instalacji i obsŁugi cooking hob płyta grzejna gcf32si.

 • Page 2

  Pl 20 en 02 as part of our commitment to constantly improve our products, we reserve the right to alter any technical, functional and/or aesthetic features as part of their ongoing development. Warning: before installing and using your appliance, please read this guide to installation and use carefu...

 • Page 3

  3 1/ notices to the user • safety instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 • caring for the environment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 • description of your appliance . . . . . . ...

 • Page 4

  4 safety instructions — we have designed this cooking hob for use by private individuals in their homes. — this appliance must be installed in compliance with currently applicable regulations and used only in a well-ventilated location. Consult this guide before installing and using your appliance. ...

 • Page 5

  5 — this appliance’s packing materials are recyclable. Recycle them and play a role in protecting the environment by depositing them in local authority containers provided for this purpose. Your appliance also contains various recyclable materials. It is therefore marked with this logo to indicate t...

 • Page 6

  6 • description of the hob a b burner cover burner head injector c d spark igniter thermocouple knob e f g h gasket valve tip this guide to installation and use is valid for several models. There may be minor differences in details or fittings between your appliance and the descriptions provided. Gr...

 • Page 7

  7 • choice of location your appliance shoud be flush mounted in the surface of a support cabinet that is a minimum of 3 cm thick, made of a material that resists heat or that is covered with such a material. If a horizontal divider wall is positioned under the hob, it should be placed between 10 cm ...

 • Page 8

  8 — place your hob in the opening of the support cabinet, carefully pulling the table towards you. — reposition the burner heads, burner covers and pan supports on the hob. Connect your hob to the gas supply (see “gas connection” chapter) and to the power supply (see “electrical connection” chapter)...

 • Page 9

  9 the gas connection must be installed in compliance with applicable regulations in the country of installation. • natural gas supplied by pipe, for your safety, you must choose from the three following connection options: — connection with a rigid pipe made from copper and with screw-on mechanical ...

 • Page 10

  10 • gas supplied by tank or cylinder (butane/propane) for your safety, you must choose from the three following connection options: — connection with a rigid pipe made from copper and with screw-on mechanical connectors (g1/2 gas standard mark). Make the connection directly to the end of the elbow ...

 • Page 11

  11 changing the gas supply warning your appliance is sold pre-set for natural gas. The injectors required for adapting it to butane/propane can be found in the plastic bag containing this guide. Each time you change the gas supply, you must complete the following: — adapt the gas connection — change...

 • Page 12

  12 • adjust the hob connections: these are located underneath the knobs (fig. 04). — proceed one tap at a time. — remove the knobs and the gaskets by pulling them up. - switching from natural gas to butane/propane (depending on model) - using a small flat-head screwdriver, screw in the brass burner-...

 • Page 13

  13 • markings on the injectors the adjacent table shows where the injectors are positioned on your appliance according to the type of gas used. Each number is marked on the injector. 94 natural gas butane/propane gas example: injector marking 94 appliance intended to be installed for use with : p - ...

 • Page 14

  14 switching on the gas burners each burner is supplied by a tap which can be opened by pressing it and turning it in in a counterclockwise motion. The point “ ● ” corresponds to a closed tap. — choose the desired burner by using the symbols located near the knobs (e.G.: ). Your hob is fitted with a...

 • Page 15

  15 • correct incorrect convex concave fig. 01 fig. 02 fig. 03 cookware suitable for gas burners • which burner should you use depending on your cookware? Diameter of the cookware 18 to 28 cm 12 to 20 cm diameter of the cookware super fast semi-fast usage frying - boiling sauces - reheating en 3 / us...

 • Page 16

  16 warning - never clean your appliance while it is in operation. Set all the gas controls to zero. - if a crack appears in the surface of the glass disconnect your appliance immediately to prevent a risk of electric shock. Contact the after-sales service department. Tips — it is better to clean the...

 • Page 17

  17 during use • you observe that: what should you do? . Check the electrical connection of your appliance . Check that the spark plugs are clean. . Check that the burners are clean and properly assembled . If the hob is attached to the work surface, check that the mounting brackets are not deformed....

 • Page 18

  18 gas cooking guide • preparations times super semi- fast fast soups broths 8-10 minutes x thick soups fish court-bouillon 8-10 minutes x grilled food 8-10 minutes x sauces hollandaise, bearnaise x béchamel, aurore 10 minutes x vegetables chicory, spinach x cooked peas 25-30 minutes x provençal tom...

 • Page 19

  19 any maintenance on your equipment should be undertaken by: - either your dealer, - or another qualified mechanic who is an authorized agent for the brand appliances. When making an appointment, state the full reference of your equipment (model, type and serial number). This information appears on...

 • Page 20

  20 pl 20 en 02 maj ąc na uwadze nasze nieustanne dążenie do udoskonalania naszych produktów, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych, mających wpływ na właściwości techniczne i funkcjonalne oraz wygląd oferowanych przez nas produktów. Wa żne : przed zainstalowaniem i rozpocz ęciem...

 • Page 21

  21 1 / informacje dla uŻytkownika • zalecenia bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 • ochrona środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 • opis płyty . . . . . . . . . . . . . . ....

 • Page 22

  22 pl 1 / informacje dla uŻytkownika zalecenia bezpieczeŃstwa — płyta grzejna została przewidziana do użytku domowego. — niniejsze urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i użytkowane wyłącznie w miejscu o odpowiedniej wentylacji. Zapoznać się z instrukcją obsługi przed...

 • Page 23

  23 pl 1 / informacje dla uŻytkownika • — materiały opakowaniowe tego urządzenia nadają się do recyklingu. Zachęcamy do udziału w recyklingu i przyczynienia się do ochrony środowiska poprzez składanie materiałów w miejskich kontenerach przeznaczonych do tego celu. Urządzenie zawiera również wiele mat...

 • Page 24

  24 pl 1 / informacje dla uŻytkownika • opis pŁyty a b nakrywka palnika kołpak palnika dysza c d iskrownik termopara (model z zabezpieczeniem) pokrętło e f g h pierścień trzpień zaworu rada niniejsza instrukcja instalacji i obsługi dotyczy kilku modeli. Niewielkie różnice w szczegółach i wyposażeniu ...

 • Page 25

  25 pl 2 / instalacja urzĄdzenia • wybÓr miejsca zabudowy płyta grzejna musi być zabudowana w blacie mebla o grubości co najmniej 3 cm, wykonanym z materiału odpornego na wysokie temperatury lub pokrytym takim materiałem. Jeżeli pod płytą znajduje się pozioma ścianka, musi być ona koniecznie oddalona...

 • Page 26

  A widok płyty od spodu a 26 pl 2 / instalacja urzĄdzenia — można unieruchomić płytę za pomocą czterech zacisków dostarczonych wraz ze śrubami (rys. 02), przymocowując ją do czterech rogów obudowy. Należy koniecznie wykorzystać otwory przewidziane do tego celu. (rys. 01) . — przerwać przykręcanie gdy...

 • Page 27

  ; ; @ @ ; ; q q 27 27 pl 2 / instalacja urzĄdzenia podłączenie do gazu musi zostać wykonane zgodnie z zasadami obowiązującymi w kraju instalacji. • gaz dostarczany z sieci (gaz ziemny). W trosce o własne bezpieczeństwo, należy wybrać jedno z 3 następujących połączeń: — połączenie przy użyciu sztywne...

 • Page 28

  28 pl 2 / instalacja urzĄdzenia • gaz z butli lub ze zbiornika (gaz typu butan/propan) w trosce o własne bezpieczeństwo, należy wybrać jedno z 3 następujących połączeń: — połączenie przy użyciu sztywnej miedzianej rury z mechanicznymi, wkręcanymi końcówkami (nazwa według normy gazowej g1/2). Przepro...

 • Page 29

  29 pl 2 / instalacja urzĄdzenia zmiana gazu uwaga płyta jest wstępnie ustawiona na działanie z gazem ziemnym. Dysze niezbędne do używania płyty z gazem typu butan/propan znajdują się w woreczku zawierającym instrukcję. Przy każdej zmianie gazu, należy kolejno: — dostosować połączenie gazowe. — zmien...

 • Page 30

  30 pl 2 / instalacja urzĄdzenia • wyregulować ustawienie minimalnego płomienia w zaworach: znajdują się one pod pokrętłami (rys. 04). — zająć się po kolei każdym zaworem. — wyjąć pokrętła i pierścienie uszczelniające, pociągając je do góry. - przejście z gazu ziemnego na gaz typu butan/propan (w zal...

 • Page 31

  31 • oznakowanie dyszy tabela poniżej określa rozmieszczenie dyszy w urządzeniu w zależności od używanego gazu. Każdy numer jest zaznaczony na dyszy. 94 gaz ziemny gaz butan/propan przykład: oznakowanie dyszy 94 137 94 80 57 pl 2 / instalacja urzĄdzenia urz ą dzenie przeznaczone do zainstalowania w:...

 • Page 32

  Uruchamianie palnikÓw gazowych każdy palnik jest zasilany przez zawór, który otwiera się poprzez przyciśnięcie i odkręcenie go w lewo. Punkt ■ odpowiada zamknięciu zaworu. — wybrać dany palnik, odnosząc się do symboli znajdujących się w pobliżu pokręteł np.: tylny palnik . Płyta jest wyposażona w sy...

 • Page 33

  33 pl 3 / uŻytkowanie urzĄdzenia • dobrze Źle wklĘsŁy wypukŁy rys. 01 rys. 02 rys. 03 naczynia do palnikÓw gazowych • który palnik należy użyć w zależności od danego naczynia? — ustawić wielkość płomieni w taki sposób, aby nie wydostawały się na zewnątrz naczynia (rys. 01). — nie używać naczyń z wyp...

 • Page 34

  34 porady — zaleca się ręczne mycie części płyty, niż używanie w tym celu zmywarki. — nie używać szorstkiej gąbki do czyszczenia płyty. — nie używać urządzenia do czyszczenia parą. Konserwacja urzĄdzenia • czyszczenie... SposÓb czyszczenia produkty / akcesoria zalecene produkty iskrowników i dyszy w...

 • Page 35

  35 jeŚli w trakcie uŻytkowania • stwierdzili paŃstwo, Że: sposÓb postĘpowania: • zapalanie palników: nie ma iskier po przyciśnięciu pokręteł. Sprawdzić podłączenie elektryczne urządzenia. . Sprawdzić czystość iskrowników. . Sprawdzić czystość i montaż palników. . W przypadku płyty przymocowanej do b...

 • Page 36

  Instrukcje gotowania na gazie • przygotowanie czas duŻy Średni zupy buliony gęste zupy 8-10 minut x x ryby wywary potrawy grillowane 8-10 minut 8-10 minut x x sosy holenderski, berneński beszamel 10 minut x x warzywa cykoria, szpinak gotowany groszek pomidory po prowansalsku zarumienione ziemniaki m...

 • Page 37

  37.

 • Page 38

  38.

 • Page 39

  39.

 • Page 40

  Fagormastercook s.A. 51-130 wrocŁaw, ul. Żmigrodzka 143 www.Mastercook.Pl infolinia 0703 10 31 31 cz5700413_00 - 04/110 cz5701418_01 - 10/12.